Health Innovation Platform –
verktygslådan för dig
med innovativa e-lösningar
för sjukvården!

Skapa innovativa e-tjänster för vården

Vill du utveckla tjänster för vården? Här finns verktygen du behöver för att skapa invånar- samt vårdtjänster med hjälp av API:er som ger åtkomst till öppen och patientbunden data. Du kan välja utvecklingsform nedan. Det finns tekniska och juridiska aspekter som skiljer dessa utvecklingsformer åt. För utveckling av vårdtjänster gäller Patientdatalagen (PDL) och utvecklare måste ha uppdrag från vårdgivare och tillgång till ett så kallat SITHS-certifikat. För utveckling av invånartjänster gäller Personuppgiftslagen (PuL)

och utvecklare ska vara juridisk person med Extended Validation-certifikat. Önskar du utveckla tjänster med Öppen data behövs ingen certifiering eller autentisering eftersom informationen är offentlig och inte bunden till patient. Beroende på syftet med din tjänst kan du behöva CE-märka din programvara. CE-märkningsguiden hjälper dig avgöra om den behöver CE-märkas och vilka krav som ställs på programvaror som tillhör klass 1. Våra tillgängliga patient- och invånartjänster hittar du i Utbudskatalogen.

HIP på Vitalis!

Vill du ta del av presentationer relaterade till Mina vårdflöden från Vitalis 2015? Gå till Om HIP


Example image

Utbudskatalogen

I Utbudskatalogen presenteras administrativa e-tjänster och funktioner som effektiviserar kontakten mellan vård och patient.
Gå vidare

Example image

Utvecklingskit för Tredjepartsutvecklare

För dig som är tredjepartsutvecklare och vill ha tillgång till API:er och patientbunden data för att utveckla e-hälsotjänster för invånare.
Gå vidare

Example image

HIP SDK

Det enda du behöver för att bygga tjänster mot vården. Genom att enkelt skräddarsy de komponenter din tillämpning behöver kan du snabbt och enkelt börja bygga system för vårdgivare och invånare med riktig vårddata.
Gå vidare

Example image

Öppen data

För dig som vill utveckla e-hälsotjänster genom vårdrelaterade öppna API:er, det vill säga vårdinformation som är offentlig.
Gå vidare